EET, het eerstelijns eetteam in Rotterdam.

Motoriek, lichamelijke ongemakken, psychologische drempels… Eetproblemen van kinderen kennen vaak diverse oorzaken. Bovendien hebben ze vaak een grote impact op de gezinssituatie. Het is daarom logisch om de behandeling van een eetprobleem niet vanuit slechts één maar ook vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Dat is het idee achter EET, het eerstelijns eetteam in Rotterdam.

Prelogopedie, (kinder)ergotherapie, (kinder)psychologie/orthopedagogiek, (kinder)diëtetiek en kinderfysiotherapie. Alle disciplines van EET staan klaar voor u en uw kind. Van een gezamenlijke intake tot een maatwerk, individueel behandelplan. We bieden een laagdrempelige, multidisciplinaire en ambulante behandeling voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Ons team

 • Fysiotherapiepraktijk Mijnsherenlaan/ Portland

  Motorische ontwikkeling Kinderen van 0 tot en met 16 jaar die kampen met (dreigende) motorische problemen. Dat zijn onze belangrijkste cliënten. In onze …

  Amrita Boeddha
 • Consultancy in kindervoeding

  Volwaardige voedingsinname Kinderen met eetproblemen, onvoldoende gewichtstoename, een voedselovergevoeligheid of te vroeg geboren kinderen met onvoldoende groei… In mijn  kinderdiëtistenpraktijk in Bleiswijk en …

  Brenda Glas
 • Voeding & Zo Rotterdam

  Specialistische Dieet- en voedingsvragen Kinderen met eetproblemen, groeiachterstand en ondergewicht, voedingsproblemen bij (ex)prematuren en dysmaturen, kinderen met verstandelijke/lichamelijke beperking, begeleiden van sondevoeding thuis, …

  Ingrid Mimpen & Annewien Mol
 • Compleet Logopedie

  Preverbale logopedie Voedingsproblemen door de mondmotoriek of -techniek, gevoeligheden in het mondgebied en hulp bij de afbouw van sondevoeding. Als prelogopedisten behandelen we …

  Elsbeth Krijger
 • LEF ergotherapie

  Sensorische informatieverwerking Slecht slapen, snel boos worden, zelfstandig spelen of moeite met eten en/of drinken… In de praktijk van LEF ergotherapie behandelen en …

  Jantine Theuns & Lieke Verlooij

Uw privacy

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat per mei 2018 de nieuwe privacywet in is gegaan. Via deze pagina willen wij u graag informeren hoe wij met uw gegevens omgaan.

EET Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

EET Rotterdam gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. EET Rotterdam deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. EET Rotterdam bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. EET Rotterdam houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. EET Rotterdam vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. EET Rotterdam informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. EET Rotterdam informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. EET Rotterdam informeert patiënten indien EET Rotterdam bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Contactgegevens

Heeft u een concrete vraag over eetproblemen van uw kind? Of wilt u graag eens vrijblijvend contact met EET? Vult u dan het contactformulier in. Als u dit wenst, bellen we u op korte termijn terug.

EET Rotterdam
Roerdomplaan 6
3084 NM, Rotterdam
EET Rotterdam